ZBS YAT VERNİK

ZBS YAT VERNİK

ZBS YAT VERNİK Üretan alkid kombinasyon esaslı, tek bileşenli, hava kurumalı, koruyucu bir verniktir.

ÖZELLİKLERİ  Su geçirmez, elastikiyeti ve dayanıklılığı çok iyi, parlaklığı yüksek, sert film oluşturan, iyi yayılan, şeffaf olduğundan uygulandığı ahşabın rengini ve doğallığını örtmeden koruyan, dekoratif, uzun süre kalıcı parlak bir yüzey sunan, yüksek doldurucu özelliğine sahiptir, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır. Deniz suyu, güneş, yağmur, aşırı ısı farkı, tuzlu su gibi dış etkenlerin yıpratıcı etkilerine karşı dayanıklı bir yüzey oluşturarak, ahşap malzemelerin mükemmel korunmasını sağlar. UV ye karşı dayanımı son derece yüksektir.
UYGULAMA ALANLARI    Deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde, denize yakın bölgelerdeki ahşap yüzeylerde, binaların iç ve dış yüzeylerinde, kapı pencere, panjur, bahçe çitleri ve mobilyaların ahşap yüzeylerinde doğal görünümü bozmadan, dekoratif ve koruyucudur.
UYGULAMA ŞEKLİ  Fırça veya rulo uygulanır. ZBS Yat Vernik uygulanacak yüzeyin mutlak suretle, ürünümüzün yapışmasına (aderansına) engel teşkil edebilecek, kir, yağ, toz, eski vernikler gibi kalıntı etkenlerden uzaklaştırılması gerekir. Yüzeyler, zımpara yada sistire edildikten sonra uygulanmalıdır. İki veya üç kat olarak uygulanmalıdır. Birinci kat % 10–15 oranında ZBS Sentetik Tiner ile inceltilmeli diğer katlar inceltilmeden uygulanmalıdır. Katlar arası 5 saat beklenmelidir. (20-30 Co)
İNCELTME ORANI     Fırça veya rulo ile uygulamalarda, ZBS Sentetik tiner ile birinci kat için%10 olmalıdır.
KAPLAMA GÜCÜ        Tek katta 1 Lt. ile yaklaşık 16–18 m2 alan boyanabilir
KURUMA SÜRESİ    20°C sıcaklıkta, % 50 bağıl nem oranında,
TOZ TUTMAMA    1–2 saat
DOKUNMA KURUMASI 2–4 saat
SERT KURUMASI 24 saat
PARLAMA NOKTASI    39 °C ±2 (Ateşten Uzak Tutulmalıdır.)
AMBALAJ ŞEKLİ     20 kg. Metal Ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

TEHLİKE UYARILARI   

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

GÜVENLİK UYARILARI  

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun.– Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu / malzeme kullanın.
P301+P310 Yutulduğunda: ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu / doktoru arayın.

P303+P361+P353 Deri (veya saç) ile temas halinde ise: kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın.

Cildinizi su/duş ile durulayın.

P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Ek bilgiler : 2-bütanonoksim içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir
.