ZBS CLASS ANTİPAS

ZBS CLASS ANTİPAS

ZBS CLASS ANTİPAS Sentetik alkid reçine bağlayıcılı, korozyon önleyici bir astardır.

TANIM  Sentetik alkid reçine bağlayıcılı, küf ve korozyon önleyici, neme dayanıklı bir astar boyadır.
ÖZELLİKLERİ    Nem, su ve tuzlu suya dayanıklıdır. Metal yüzeye iyi tutunur. Fırça izi bırakmaz, Hızlı kuruma özelliklerine sahiptir.
UYGULAMA ALANLARI Demir, Çelik gibi metal yüzeylerde korozyon ve pas önleyici olarak kullanılır.
TEKNİK DEĞERLER  Fırça, rulo ve boya tabancası ile uygulanabilir. ZBS Class Antipas uygulanacak metal yüzeyin kirden arınmış, yağsız, tozsuz, passız, eski boyalardan arındırılmış olması gerekir. Bu yüzden yüzey önceden tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile iyice temizlenmiş olması, ZBS Class  Antipasın tam aderansı ve metale işlemesi için gereklidir.
UYGULAMA ŞEKLİ  
Fırça rulo ve boya tabancası ile uygulanabilir. ZBS Class Antipas uygulanacak metal yüzeyin kirden arındırılmış, yağsız, tozsuz, passız, eski boyalardan temizlenmiş olması gerekir. Bu yüzden yüzey önceden tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile iyice temizlenmiş olması ZBS Class Antipasın tam aderansı için gereklidir. ZBS Class Antipas 2 kat olarak uygulanmalı, 2.kat uygulamadan sonra, (20-30 Co de, 8–9 saat) son kat boya olarak, ZBS Sentetik Boya (Yağlı Boya) uygulanabilir.
 
İNCELTME ORANI  % 10–15 oranında ZBS Sentetik Tiner ile inceltilmelidir.
KAPLAMA GÜCÜ Tek katta 1 Lt. ile yaklaşık 12–14 m2 alan boyanabilir
KURUMA SÜRESİ 20°C sıcaklıkta, % 50 bağıl nem oranında,
TOZ TUTMAMA 30–60 dakika
DOKUNMA KURUMASI 1–2 saat
SERT KURUMASI 9 saat
PARLAMA NOKTASI 39 °C ±2 (Ateşten Uzak Tutulmalıdır.)
AMBALAJ ŞEKLİ 20 Kg Metal Ambalajlarda piyasa sunulmaktadır
RENK Ral 7042 Koyu Gri - Ral 3016 Kırmızı - Beyaz

TEHLİKE UYARILARI

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.·

GÜVENLİK UYARILARI

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun.– Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu / malzeme kullanın.

P301+P310 Yutulduğunda: ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu / doktoru arayın.

P303+P361+P353 Deri (veya saç) ile temas halinde ise: kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın.

Cildinizi su/duş ile durulayın.

P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Ek bilgiler : 2-bütanonoksim içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir